Likwidacja stocków, hurtowni i firm,
krótkie terminy, zwroty z sieci,
ODKUPIMY KAŻDY TOWAR ZALEGAJĄCY W TWOIM MAGAZYNIE.

ZAKRES DZIAŁANIA

LIKWIDACJA STOKÓW

Pozbycie się nadwyżek magazynowych to bolączka wielu firm. Często uzasadnionym wydaje się pozbycie towaru po skorygowanej odpowiednio cenie i zwolnienie magazynowej powierzchni na towary o znacznie większej rotacji. Odpowiednia korekta spotyka się oczywiście z dużym zainteresowaniem strony nabywczej rynku.

LIKWIDACJA FIRM I HURTOWNI

Majątek likwidowanych przedsiębiorstw to okazja do wprowadzenia na rynek pełnowartościowego towaru po cenie znacznie odbiegającej od rynkowej. Podmiot likwidujący działalność determinowany czasem ma uzasadnione motywy do znacznej przeceny, a dla nabywcy to oczywista korzyść.

KRÓTKI TERMIN

Upływający termin ważności nie musi oznaczać katastrofy. Wszystko zależy od szybkości dostarczenia go do ostatecznego nabywcy, no i oczywiście cena, która swoją atrakcyjnością wywoła decyzję o zakupie. Dla wielu sprzedawców, jest to doskonała możliwość zdynamizowania swoich obrotów a dla konsumenta okazja ku przeznaczeniu zaoszczędzonych środków na inne cele.

ZWROTY Z SIECI

Niejednokrotnie się zdarza, że gdy ostateczny nabywca podejmie decyzję o dokonaniu zakupu, towar znika z marketowej półki. Dostęp do towarów pochodzących ze zwrotów z sieci to okazja na udostępnienie swoim nabywcom towarów poszukiwanych, które stając się końcówką serii, w sieci są już niedostępne.

MASZ ZALEGAJĄCE NADWYŻKI PRODUKCYJNE, MAGAZYNOWE W HURTOWYCH ILOŚCIACH?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. ODKUPIMY JE OD CIEBIE.